Oppdatering på Finsk iGaming

Veikkaus, som er et finsk statlig selskap, har monopol over all pengeaktivitet i landet. Selskapet tilbyr et bredt utvalg av spill, inkludert det finske nasjonale lotteriet, faste odds, Bingo, skrapelodd og så videre. Totalt er det 20 forskjellige typer spill organisert av selskapet. De fleste av inntektene kommer fra det nasjonale lotteriet, som er ekstremt populært hos finnene. Interessant er at Veikkaus blir administrert av det finske utdanningsdepartementet. Og at inntektene fra driften blir pøst tilbake til det. I 2010 utgjorde disse overskuddene 463 millioner euro. Reglene for spillene er derimot kontrollert av innenriksdepartementet.

En kjent Nordisk modell

Denne modellen for å regulere spillaktiviteter i landet har vært allestedsnærværende i Norden. Men nylig har en ny trend av liberalisering dukket opp. De nasjonale monopolene har vanskeligere for å opprettholde et kundegrunnlag når folk går over til nettkasinoene. Noe som er vanskeligere for myndighetene å holde seg unna.Oppdatering på Finsk iGaming

Internasjonalt lisensierte online spillleverandører er fremdeles i stand til å nå kundene. Selv i land der det er ulovlig for privateide selskaper å tilby disse tjenestene. Noen land har prøvd å ansette banksektoren for å begrense kraften til slike selskaper til å behandle transaksjoner for kundene.

Hvilken vei går finnene?

Vi de liberalisere spillmarkedet som naboen har gjort? Det er presedens for både liberalisering og skjerping av regelverket. Sverige og Danmark aksepterer allerede søknader fra private selskaper om spilllisenser. Selvsagt ser vi da altså at man i Norge prøver å styrke det nasjonale monopol over markedet. Det er ingen tegn til hvilken retning Finland vil følge ennå. Det er noen åpenbare fordeler med liberalisering. Regjeringen er ikke i stand til å samle inn skatter fra “underjordiske” markeder. Slike “svarte” markeder vil alltid dukke opp når aktiviteter som etterspørres er forbudt av regulatorene. Med et regulert marked kunne det se en økning i skatteinntektene. Og litt bedre utvalg for spillerene, selvsagt. Vi holder dere oppdatert hva som skjer i Nordisk iGaming framover.